Printvriendelijke versie. Alg. voorwaarden

Algemene en annuleringsvoorwaarden van “Wandelen in Zwitserland”

Aanmelding en betaling

Aanmelding geschiedt door invulling van het aanmeldingsformulier, per email of per post.

U ontvangt van ons een bevestiging van de aanmelding, per email of per post. De reis (i.c. wandelvakantie) is dan officieel geboekt.

Tegelijkertijd ontvangt u de factuur en het verzoek per omgaande een aanbetaling (= ca. 15 % van de reissom) te doen: deze bedraagt 15 % van de reissom + 100 % van de treinreissom, indien wij de treinreis voor u regelen. Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum op onze bankrekening te zijn bijgeschreven.

Onze prijzen luiden in Zwitserse Franken (CHF). Vermelde Eurobedragen zijn slechts als indicatie bedoeld.
Op uw factuur wordt het totaalbedrag zowel in CHF als in € vermeld. Omdat de valutakoers Euro – Frank aan plotselinge, aanzienlijke wijzigingen onderhevig kan zijn, geldt het op uw factuur vermelde eurobedrag als voorlopig. Mocht de eurokoers in de tijd tussen factuurdatum en reisdatum lager worden, dan is een prijsaanpassing mogelijk, op basis van de koers op de datum van vertrek. In dit geval ontvangt u naderhand een factuur voor het koersverschil.
Het factuurbedrag in Zwitserse Franken blijft uiteraard ongewijzigd.

Indien u binnen 6 weken voor vertrek boekt, dient het gehele bedrag meteen betaald (overgeboekt) te worden en altijd vóór aanvang van de reis in ons bezit te zijn.

Verantwoordelijkheid

Wij zetten ons in voor een goed verzorgde wandelreis, met aandacht voor de veiligheid van de deelnemers. Ieder blijft echter uitdrukkelijk zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en gezondheid.

De verschillende wandelreizen richten zich op verschillende doelgroepen. Mocht u twijfelen of een reis voor u geschikt is, neem dan contact met ons op.

Wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Wijziging of Annulering

* door de reiziger

Als u de geboekte wandelreis om welke reden dan ook annuleert, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. bij annulering tot 3 maanden vóór de vertrekdag: administratiekosten van € 35,–.
 2. bij annulering vanaf 3 maanden tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  de aanbetaling, zoals in de factuur vermeld;
 3. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
 4. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 5. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 6. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e (exclusief) dag vóór de vertrekdag:
  90% van de reissom;
 7. bij annulering vanaf de 7e dag vóór de vertrekdag: 100 % van de reissom

Let op! Indien wij uw treinreis Nederland – Zwitserland v.v. regelen, dan geldt voor dit deel een afwijkende regeling: namelijk altijd 100 % annuleringskosten!

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten, die de annuleringskosten bij een geldige annuleringsreden dekt.

In plaats van annuleren kunt u ook voor een passende vervangende persoon zorgen. Dit kan echter alleen in overleg met ons; u blijft verantwoordelijk voor stipte betaling.

* door de reisorganisator

 1. Wij doen er alles aan om elke reis, waarop aanmeldingen zijn binnengekomen, te laten doorgaan.
  Mocht het aantal aanmeldingen voor een reis minder zijn dan het minimum aantal deelnemers zoals vermeld op de website, dan nemen wij 1 maand voor vertrek contact met u op. Zo mogelijk stellen wij u voor de reis met een zekere aanpassing te laten doorgaan, bijvoorbeeld een aangepast of korter programma, of een iets hogere prijs.
 2. Met inachtneming van het bovenstaande behouden wij ons het recht voor tot uiterlijk 3 weken voor vertrekdatum een reis te annuleren bij onvoldoende deelname. In dit geval ontvangt u het door u betaalde geld volledig terug.
 3. Indien de reisleidster om welke reden dan ook een reis niet (volledig) kan begeleiden, wordt adequate vervanging van op zijn minst het wandelleiderschap geregeld. In dit onverhoopte geval wordt u zo spoedig mogelijk van een en ander op de hoogte gesteld. De reis gaat gewoon door.

* overmacht

Mocht de reis geannuleerd of (tussentijds) gewijzigd moeten worden om redenen die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator te wijten zijn (overmacht), dan draagt elke partij zijn eigen schade.

15 maart 2012

* * *

Printvriendelijke versie.